SBAT

SBAT on wheels
SBAT on wheels

Autokeuring:

Adres: Oostjachtpark 8, 9100 Sint-Niklaas

Functie: Jobstudent – administratief bediende

Periode: maand juli 2014, 2015, 2016, 2018

Jobinhoud:

  • keuringskaarten maken
  • informatie verschaffen via telefoon
  • wachttijden bijhouden

Examencentrum/rijbewijs:

Adres: Oostjachtpark 8, 9100 Sint-Niklaas

Functie: jobstudent – administratief bediende

Periode: maand juli 2017 + september 2018

Jobinhoud:

  • kandidaten inschrijven voor theorie- of praktijkexamen
  • afspraken praktijkexamens inboeken
  • telefonisch en mondeling informatie verschaffen aan de kandidaat
  • lijsten examens rijscholen inplannen
  • dossiers van vervallenverklaarden (rechtbank) verwerken